Go to Top

Service & Garantie

Service
De producten van ELWA hebben een lange levensduur. Elk product is voor 100% getest voor het de fabriek verlaat. Voor de onwaarschijnlijke situatie dat er toch een probleem ontstaat met een ELWA product, is er een hoofdstuk “problemen oplossen” in alle handleidingen opgenomen.
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, vraag als eerste uw installateur. Als hij het ook niet kan oplossen, kunt u een formulier met een serviceverzoek downloaden.

Garantievoorwaarden
Op voorwaarde dat de installatie-instructies gevolgd zijn, geeft ELWA voor de Hotrun- producten een garantie van twaalf maanden vanaf de aankoopdatum op de factuur van uw leverancier.
Als er problemen zijn met het door u aangeschafte product, kunt u het beste eerst contact opnemen met uw installateur. Om kosten te vermijden, raden we u aan om eerst de gebruiksaanwijzing te lezen voor u contact opneemt met de installateur. In de gebruiksaanwijzing staan een aantal aanwijzingen om eenvoudige problemen zelf op te lossen. De installateur zal een formulier voor een serviceverzoek invullen en met ELWA contact opnemen via [email protected]
U kunt zelf ook een formulier voor een service verzoek indienen (formulier hier)

Garantiebepalingen
• De garantie is alleen geldig met overlegging van een originele factuur, waarop de aankoopdatum, de naam
van de leverancier en het type warm waterapparaat vermeld is.
• Als de productiedatum ontbreekt, is de garantie ongeldig.
• De garantie is ongeldig vanaf het moment dat er met het apparaat of de afstelling geknoeid is of dat het
apparaat is aangepast
• Schade, die veroorzaakt is als gevolg van onjuist gebruik, of verkeerde installatie zijn niet gedekt door
de garantie
• Incorrecte montage, zoals onjuist gebruik van de doorstroombegrenzer, verstopte filters in de
luchttoevoer en lage waterdruk vallen niet onder de garantie. Deze gebreken kunnen resulteren in een
rekening van de storingsmonteur, die verantwoordelijk is voor de geleverde service.
• De garantie vervalt als de flexibele slangetjes die bij deze unit geleverd zijn, niet zijn gebruikt.