Go to Top

Disclaimer

 

Alle informatie op deze website wordt uitsluitend verstrekt voor uw informatie.

ELWA Nederland  heeft alle redelijke inspanning geleverd om ervoor te zorgen dat de informatie op de website van ELWA op het internet juist is op het moment van opname. Er kunnen echter onbedoelde en incidentele fouten zijn.ELWA geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook over de informatie die wordt aangeboden op haar website of via hypertekstkoppelingen of enig ander item van de ELWA website dat direct of indirect wordt gebruikt.

ELWA behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen. Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in dat ELWA niet aansprakelijk is voor eventuele onjuistheden of omissies of enige directe, speciale, indirecte schade of verliezen die daaruit voortvloeien.Evenmin is ELWA aansprakelijk voor  enige andere schade of verlies door het gebruik van enige informatie  rechtstreeks of indirect verkregen van of via de website van ELWA. Alle beslissingen op basis van dergelijke informatie vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Deze website kan links bevatten naar informatie die wordt gehost op andere internetsites en die worden onderhouden door derden. ELWA is niet verantwoordelijk voor inhoud die door anderen wordt verstrekt.De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn alleen van toepassing voor zover toegestaan ​​door de wet.Uw gebruik van de website valt onder de gebruiksvoorwaarden van de ELWA-website.