Go to Top

Problemen oplossen

Dankzij het ontwerp van de Hotrun is onderhoud van het apparaat niet nodig. U kunt een vochtig doekje gebruiken om de mantel schoon te maken. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen.  Verwijder regelmatig kalk van de beluchters en hose swivels.

Let op: vermijd oververhitting van het apparaat.

Vul het apparaat met water voor u het aansluit of de elektriciteit inschakelt.  Open daarom eerst de kraan en wacht tot het water uit het apparaat loopt, zonder dat er nog luchtbellen in zitten. Sluit daarna de kraan. Schakel de elektriciteit in.  De Hotrun is nu klaar voor gebruik.

Basis controle

Is er voldoende waterdruk en doorstroming?

Zorg ervoor dat:

 • De waterleiding voordruk minimaal 1 Bar is;
 • Aansluitingen van koud- en warmwater niet zijn omgewisseld tijdens de installatie;
 • De hoofdschakelaar of zekeringautomaat zijn ingeschakeld;
 • Alle 3 de fasen daadwerkelijk in het toestel aankomen (geen nul aansluiting);
 • Eén van de zekeringen niet is doorgeslagen;
 • Debiet (doorstroomsnelheid) uit de kraan minimaal 2,5 ltr per minuut is (voldoende om de geïnstalleerde Hotrun in te schakelen)

Meest voorkomende problemen

Voorbeeld  1

– De Hotrun schakelt niet in bij het volledig openen van de kraan

Oorzaken

 • Dit kan meestal worden toegeschreven aan waterstroom problemen. Zorg ervoor dat de druk op de koud watertoevoer tenminste 1 Bar is (ook terwijl de Hotrun in gebruik is) en de doorstroomhoeveelheid minimaal 2.5 ltr/m is.
 • Veel tegendruk. Dit probleem kan veroorzaakt worden door verkalking van douchekoppen en perlators in tapkraan. Er ontstaat dan een gebrek aan drukverschil (tegendruk van koud water tijdens mengen).
 • De maximale temperatuur / overdruk beveiligingsschakelaar is aangesproken bijvoorbeeld als gevolg van de lucht in de Hotrun, of een te hoge waterleidingdruk van meer dan 6 Bar. Houd er rekening mee dat één-handle mengkranen vaak een waterslag veroorzaken van meer dan 1 bar, dan mag de voordruk dus niet meer dan maximaal 4 tot 5 bar zijn.

Remedie

 • Los de waterdruk problemen op; verwijder eventuele doorstroombegrenzers in tappunten.
 • Schakel de elektrische voeding uit en controleer of er geen stroom op de aansluitingen naar de Hotrun toe loopt en open de kap.
 • Toegang tot de overdruk en thermische beveiliging kan alleen worden uitgevoerd door een erkende installateur.
 • Controleer de weerstand over de contacten van de maximaal schakelaar, alle contacten dienen gesloten te zijn. Reset indien nodig de drukknop.
 • Als het probleem hierna nog niet opgelost is, vraag dan een erkende elektricien de weerstand te controleren van alle 5 de elementen (tussen de 15 Ω en 40Ω)

Voorbeeld 2

– Het water dat uit Hotrun komt, is niet warm genoeg.

Oorzaken

 • Het inkomende water is erg koud (onder 12 ° C).
 • Het totale debiet (doorstroomhoeveelheid) is te hoog, de doorstroombegrenzer is uit de koud waterinlaat fitting verwijderd.

Remedie

 •  Een doorstroombegrenzer kan worden geïnstalleerd met bijvoorbeeld een kogelkraan in de koud watertoevoer naar de Hotrun. Daarmee kan de instroom van koud water worden verminderd en de temperatuurstijging naar de ingestelde waarde worden bereikt (let wel: tot het maximum van de temperatuurbegrenzer).

Voorbeeld 3

– Het verwarmen van water stopt tijdens het mengen met koud water om de gewenste temperatuur te bereiken in douche of bij de mengkraan

Oorzaken

 • Beluchter / perlator in de uitloop van de kraan of douchekop veroorzaakt te veel tegendruk.
 • Verkeerde doorstroombegrenzer in de koudwatertoevoerleiding.
 • De tapdrempel wordt niet bereikt, onvoldoende doorstroming waardoor de Hotrun niet inschakelt

Remedie

 • Verwijder de restricties uit de perlator of douchekop.